Virheviesti

  • Notice: Undefined offset: 0 funktiossa user_node_load() (rivi 3697 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object funktiossa user_node_load() (rivi 3697 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 0 funktiossa user_node_load() (rivi 3698 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object funktiossa user_node_load() (rivi 3698 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 0 funktiossa user_node_load() (rivi 3699 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object funktiossa user_node_load() (rivi 3699 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).

SKA:n historiikki

Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA Ry:stä Kirjoittanut Jinghui Yang, 1.2.2013 Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA Ry (SKA) muodustui Sino-Finn Charity Foundation (SFCF) pohjalta, joka puolestaan perustettiin 18. toukokuuta 2005. SFCF:n perustamisen taustalla oli Suomessa asuvien kiinalaisten yhteisön toive saavuttaa yhtenäisempi kanta yhteiskunnallisiin asioihin. Prosessia vauhditti joukko tapahtumia, joissa lukuisten Suomeen muuttaneiden kiinalaisten työntekijöiden ihmisoikeuksia loukattiin vakavasti. Kymmenen vuotta sitten 12 kiinalaista kivimiestä saapui Suomeen ja aloittivat työnsä Iittalan Kivijaloste Oy:n palveluksessa. Pian huomattiin, että heidän häikäilemätön työnantajansa käytti raa'asti hyväkseen näitä miehiä. Auttaakseen kiinalaisia kivimiehiä puolustamaan heidän laillisia oikeuksiaan, kiinalainen yhteisö kokosi keskuudestaan erityisen tukiryhmän, jolla puolestaan oli korvaamaton rooli myöhemmässä oikeusjutussa. Ryhmä sai hyviä tuloksia aikaan yhteistyöllä Rakennusliitto ry:n kanssa tukiessaan muurareiden vaatimuksia korvauksiin. Oikeusjuttua seurannut laaja julkisuus, joka oli pitkälti tukiryhmän synnyttämää, herätti Suomessa tietoisuutta epätasa-arvoisesta kohtelusta ja uskomattomista kärsimyksistä, josta osa ulkomaalaisista työntekijöistä kärsii. Tämä puolestaan pakotti Suomen hallituksen tekemään muutoksia lainsäädäntöön minkä vuoksi ulkomaalaisten ei enää tarvinnut sitoutua työnantajiin, jotka olivat tuoneet heidät Suomeen alun perin. Kivimiesten skandaali herätti muut kiinalaiset Suomessa miettimään miten vaikeuksia kohdanneita kiinalaisia voitaisiin auttaa tehokkaammin. Vähitellen päästiin yhteisymmärräykseen siitä, että pitäisi perustaa järjestö, joka olisi vastuussa kiinalaisen yhteisön etujen puolustamisesta ja joka erityisesti auttaisi vaikeuksia kohdanneita.Tämän seurauksena Sino-Finn Charity Foundation (SFCF) perustettiin 18. toukokuuta 2005 (sitä ei kuitenkaan koskaan virallisesti rekisteröity). Raha, joka jäi jäljelle lahjoituksista kivimiesten kampanjalle, siirrettiin SFCF:n tilille. Perustamisestaan lähtien SFCF antoi taloudellista tukea niille, joilla on taloudellisia vaikeuksia sekä oikeusapua monille vähävaraisille kiinalaisille Suomessa. Lisäksi SFCF tuki useita hyväntekeväisyyshankkeita sekä Suomessa että Kiinassa. Joulukuun 1. päivänä 2005 SFCF lahjoitti 2000 euroa kirjan "An investigation of AIDS in China" uusintapainokseen, jonka on kirjoittanut tohtori Gao Yaojie. Hän on tehnyt merkittävää AIDSin vastaista työtä Kiinassa.Kopioita kirjasta lahjoitettiin useille kirjastoille Suomessa. 17. lokakuuta 2007 syntyi tukiryhmä kiinalaisille siivoojille. Ryhmä antoi huomattavasti oikeudellista ja taloudellista tukea kiinalaisille siivoojille. Lisäksi ryhmä teki yhteistyötä myös poliisiviranomaisten kanssa rikostutkinnassa. Ryhmä sai myös tukea Palvelualojen Ammattiliitolta (PAM) työssään kiinalaisten siivoojien puolesta.Yle TV1:n erityisohjelma MOT teki jakson kiinalaisista siivoojista ryhmän aloitteesta, mikä auttoi koko suomalaista yhteiskuntaa tulemaan tietoiseksi miten kurjia kohtaloita kiinalaissiivoojilla oli Suomessa. Toisessa yhteistyösprojektissa YLE TV1:n kanssa SFCF auttoi tekemään ohjelman kahdesta kiinalaisesta hitsaajasta.Tämä auttoi heitä löytämään uudet työpaikat hyvästä suomalaisesta yrityksestä. Tämän jälkeen SFCF auttoi MOT-ohjelmaa paljastamaan millaiset kurjat työolosuhteet vallitsevat monissa kiinalaisissa ravintoloissa.Ohjelma esitettiin YLE TV1:ssä 11. tammikuuta 2009. Sen lisäksi että SFCF teki työtä viranomaistahojen, ammattiliittojen ja median kanssa puolustaakseen epäoikeudenmukaisesti kohteltujen kiinalaisten laillisia oikeuksia, SFCF auttoi myös monia kiinalaisia selviämään elinkustannuksistaan ja laatimaan oleskelulupahakemuksia. Jotta pystyisi auttamaan uusia kiinalaisia maahanmuuttajia integroitumaan paremmin osaksi suomalaista yhteiskuntaa, SFCF järjesti myös useita suomen kielen kursseja yhteistyössä Helsingin Työttömät r.y. (HeTy) kanssa.Suomen kielen kurssit saivat rahoitusta opetusministeriön tukemalta Vihreän liiton Visio -opintokeskukselta. Kiitämme erityisesti Timo Aittaa ja Mikko Törnqvistiä, jotka ovat opettaneet meille suomea vapaaehtoisesti useita vuosia. 21. helmikuuta 2009 SCFC nimettiin Suomen Kiinalaisten Allianssiksi (SKA) ja uusi yhdistyksen hallitus valittiin. Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry rekisteröitiin virallisesti 24. syyskuuta 2010 (rekisteröintinumero: 204083, Y-tunnus: 2357892-1) yleishyödylliseksi yhdistykseksi Suomessa.Vuotuinen jäsenmaksu niille, joilla on säännöllinen palkka on 20 € ja 10 € muille. Tällä hetkellä SKA on yhteensä 750 jäsentä, joista 14 on suomalaisia jäseniä ja yksi vietnamilainen jäsen. SFCF:n perinteitä kunnioittaen SKA on tarjonnut oikeusapua sitä tarvitseville kiinalaisille. Llisäksi SKA on pyrkinyt auttamaan Suomessa asuvia kiinalaisia integroitumaan paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan järjestämällä suomen kielen kursseja, useiden eri aiheiden työpajoja, illanviettoja ja vapaa-ajan tapahtumia. Viime vuosina SKA on järjestänyt monia suomalaisia kursseja sekä aloittelijoille että edistyneille. Suomen kielen kurssimme, joissa opetuskieli on kiina, ovat auttaneet monia uusia kiinalaisten maahanmuuttajia toiveessaan opetella maailman toiseksi vaikeinta kieltä.Tällä hetkellä SKA:lla on jopa kokopäiväinen suomalainen opettaja, joka puhuu kiinaa hyvin, ja voimme pitää peruskurssia ja keskitason kurssia päivittäin. Luennot yrittäjyydestä ovat osoittauttuneet hyödyllisiksi ihmisille, jotka harkitsevat oman yrityksensä perustamista Suomessa. Työpajat lastenhoidosta, joita on pitänyt lastenkasvatuksen asiantuntija, ovat olleet erityisesti suosittuja nuorten kiinalaisten äitien parissa. Grillijuhlat kauneilla suomalaisilla rannoilla kesäisin houkuttelevat aina sekä vanhoja että nuoria. Kalastusmatka viime kesänä Jäämerelle oli varmasti jännittävä kokemus niille kiinalaisille nuorille, jotka eivät olleet koskaan aiemmin kalastaneet. Ennen kaikkea perjantai-illan tapaaminen, joka pidetään säännönmukaisesti, on aina houkutellut runsaasti herkkusuita, jotka eivät koskaan kieltäydy mahdollisuudesta nauttia aidolla tavalla valmistetusta kiinalaisesta illallisesta. Lisäksi suosittu perjantai-illan kokoontuminen on myös toiminut foorumina, jossa eri ihmiset voivat tavata ja puhua yhteisistä mielenkiinnon kohteistaan. Maaliskuussa 2013 valitaan uusi hallitus, joka koostuu 11 jäsenestä. Toivomme, että yhä useammat jäsenet tulevat kiinnostumaan työstä muiden hyväksi SKA:ssa. Toivomme, että SKA:n jäsenmäärä jatkaa kasvuaan, koska uskomme joukkovoimaan. Pidämme työskentelystä yhteiskunnan vuoksi! Olemme ylpeitä SKA:sta!