Virheviesti

  • Notice: Undefined offset: 0 funktiossa user_node_load() (rivi 3697 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object funktiossa user_node_load() (rivi 3697 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 0 funktiossa user_node_load() (rivi 3698 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object funktiossa user_node_load() (rivi 3698 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 0 funktiossa user_node_load() (rivi 3699 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object funktiossa user_node_load() (rivi 3699 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).

Tarjolla maksutonta etäneuvontaa 15 kielellä, Info-Lango

Info-Lango, monikielistä etäneuvontaa omalla kielellä

Monikielinen etäneuvontapalvelu on maksutonta ja avointa kaikille.  Neu­von­taa an­ne­taan 15 eri kie­lel­lä (arabia, dari, Farsi, englanti, espanja, kiina, somalia, sorani, suomi, swahili, thai, turkki, venäjä, tikrinja ja viro) pu­he­li­mit­se ja Sky­pen avul­la. Pal­ve­lus­ta saa opas­tus­ta esi­mer­kik­si asu­mi­seen, työ­e­lä­mään, kou­lu­tuk­seen, va­paa-ajan viet­toon sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Maahanmuuttajat saavat neuvontaa omalla tai tutulla kielellä oman kulttuurin näkökulmasta. Näin ymmärrys syntyy nopeammin ja kirkkaammin ja kotoutuminen helpottuu. Asi­a­kas voi soit­taa suo­raan neu­vo­jal­le tai va­ra­ta pal­ve­luajan etu­kä­teen nettisivuilta, jolloin neu­vo­ja soit­taa asi­ak­kaal­le so­vit­tu­na ajan­koh­ta­na. Palveluajat löytyvät Info-Langon netti- ja Facebook- sivuilta. Nettisivuilta (www.info-lango.fi ) löytyy lisätietoa palvelusta ja opastusvideot kaikilla kielellä sekä esite.

 

Info-Lango on Pudasjärven kaupungin Hyvä Alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa (ESR) kehitetty palvelu, joka laajentui valtakunnalliseksi toukokuussa 2017. Neuvontapalvelu tulee jatkumaan hankeen päättymisen jälkeenkin.