华盟2017年第四次执委会会议纪要

Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry 芬兰华人同盟 Yhdistyksen hallituksen kokous 4/2017 2017年第四次执委会会议 Pöytäkirja 会议记录 Paikka: Katajanokanlaituri 4, Helsinki 地点: 赫尔辛基市,Katajanokanlaituri 4号 Päivämäärä ja aika: 22.9.2017 klo 18:09-19:39 时间: 2017年9月22日 下午6点9分钟到下午7点39分钟 Läsnäolevat hallituksen jäsenet: 参会执委: Wang Shiyi (pj), Jan Stoltzenberg (vpj), Miao Demeng, He Chuanyong,Juuso Takalainen (kohtaan 7), Jan Stoltzenberg (kohdasta 7) 汪世义(主席)、Jan Stoltzenberg(副主席)、缪德蒙、何传勇、Juuso Takalainen(参与一至七项议程), Jan Stoltzenberg (参与七至十一项议程) Muut läsnäolijat: 其他参会人员: Jinghui Yang, Mikko Törnqvist, Heikki Törnqvist 杨景辉、邓明高、Heikki Törnqvist   1. Kokouksen avaus 会长宣布会议开始。 SKA:n hallituksen puheenjohtaja Wang Shiyi avasi kokouksen klo 18:09 华盟执委会的主席汪世义下午6点9分钟宣布大会开始。 2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus 确认会议是否有效(有无足够执委出席会议) Läsnä oli neljä hallituksen jäsentä seitsemästä, joten kokous on päätösvaltainen. 执委会的七位成员中有四位参会,所以这次会议做的决定有效。 3. Valitaan sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa 选举会议秘书和两位检查员 Kokouksen sihteeriksi valittiin Mikko Törnqvist. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miao Demeng ja Heikki Törnqvist. 选举确定 邓明高为会议秘书 缪德蒙和Heikki Törnqvist为记录检查员。 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 讨论会议议程,并做出决议。 Hyväksyttiin esitetty esityslista sellaisenaan työjärjestykseksi. 讨论会议议程,全体通过。   5. Ilmoitusasiat 通知 a) palkkatuella palkatun Heikki Törnqvistin tilanne 雇佣Heikki Törnqvist,并向其支付工资的情况讨论 TE-toimisto on myöntänyt 50% palkkatuen Heikille vuoden loppuun asti. Mikko Törnqvist kerää lahjoituksia loppuosan kattamiseksi ja takaa henkilökohtaisesti, ettei yhdistykselle koidu palkkatukisuhteesta tappioita. 劳动局批准对其工资的50%进行资助,并持续到年底。 邓明高建议通过捐款,负担其工资和雇主工资费用的另外50%。邓明高同时提出,会主动呼吁捐款,并保证不会因为该工资问题,对华盟造成任何经济损失。 6. Katsaus taloustilanteeseen 华盟经济情况报告 Mikko Törnqvist esitteli hallitukselle suunnitelman, jolla saadut avustukset voidaan käyttää asianmukaisesti vuoden loppuun asti. 邓明高向执委会阐述了计划,并重点解释了如何将资助在年底前正 确用完。 Väliaikainen rahoituksen tarve tulee olemaan n. 270 euroa, jotka voidaan olettavasti palauttaa 30.1.2018 mennessä. 华盟需临时借款270欧元,预计于2018年1月30日前偿还。 Uhreille annettavaksi varattu 300 euron menoerä on päätetty poistaa. 取消原定预算中,给受害人共300欧元的决定。 Perhetapaamisiin varattu 175 euroa on päätetty peruuttaa rahanpuutteen vuoksi. 取消原定预算中,安排家庭聚会共175欧元的决定。 Annettiin lupa lainata 1000 euroa tarvittaessa. 执委会决定,如有需要,可以借1000欧元。   7. Päätetään syksyn Suomen kielen kursseista 决定华盟秋季芬兰语课的安排 a) alkeiskurssi 初级班 Päätettiin pitää kokeeksi ensin kuukauden alkeiskurssi. 决定初级班试开办一个月。 Päätettiin palkata Jukka Solehmainen alkeiskurssin opettajaksi. 决定雇佣悊强勇敢作为初级班教师。 Mikko Törnqvist ja Zhu Peidong vastaavat kurssin käytännön järjestelyistä. 邓明高和朱佩东负责初级班的安排。 b) keskitason kurssi 中级班 Varmistettiin aiemmin tehty päätös pidentää keskitason kurssia pidettäväksi joulukuun puoleenväliin asti. 确认之前的决定,将中级班延续至12月中旬。 c) keskustelukurssi 口语班 Päätettiin ensin katsoa saadaanko Visiolta 50% rahoitusta alkeis- ja keskitason kurssiin ennen kuin päätös keskustelukurssista tehdään. 决定首先向绿党相关部门申请关于初级班和中级班的经费资助 (班级开设花费的50%)。根据申请结果决定是否开设口语班。 d) Elina Annalan ehdotus Elina老师的建议 SKA:n keskitason kurssin opettaja Elina Annala ehdotti, että hän voisi mainostaa SKA:ta työväenopiston oppilailleen. Vastineeksi työväenopiston kiinalaisille suunnattu suomen kielen kurssi pidettäisiin 12.10. ilmaiseksi Katajanokan tiloissa. Päätettiin hyväksyä ehdotus. 华盟中级班教师艾利老师建议,她可以向其所在成人学院的学生宣传华盟。与此同时,华盟也为其学校的芬兰语语言课做宣传。该语言课专门针对在芬华人工作者免费开设,开课时间为10月12日。执委会决定批准艾利老师建议。 Tässä kohtaa Jan Stoltzenberg tuli kokoukseen ja Juuso Takalainen poistui kokouksesta. 此时,Jan Stoltzenberg开始参与会议,而Juuso Takalainen离开 会议。 8. Sosiaalisten tapaamisten pitotapa 晚宴活动安排 Päätettiin pitää jatkossa sosiaalisia tapaamisa jatkossa perjantaisin tai lauantaisin. 决定在周五或周六举办晚宴活动。 9. SKA:n stipendirahasto opiskeluun Kiinassa 华盟中国助学基金 a) Vahvistettiin aikaisemman hallituksen tekemä päätös 决定认可华盟前执委会的决定 b)Perustettiin stipendirahastolle omalle tili nimellä “China Education Fund”. 决定申请注册"中国助学基金"的独立账号。 Valtuutettiin Jinghui Yang (281262-245M) hoitamaan tilin perustaminen. 决定委托杨景辉(281262-245M) 建立新银行账户。   c) Perustettiin valvontakomitea stipendirahastolle 决定成立华盟“中国助学基金管理委员会”。 Valvontakomitean tilapäiseksi puheenjohtajaksi päätettiin valita Yang Jinghui. 决定选举杨景辉为委员会临时主席。 SKA:n hallitus valvoo valvontakomiteaa. 华盟执委会监督委员会。 10. STEA-projektin avustushakutilanne 维权项目的资助申请情况 Päätettiin hyväksyä hakeminen. 决定接受申请。 11. Jäsenrekisterin päivittäminen ja jäsenmaksujen kerääminen 更新会员表,开始收取会员费。 Miao Demeng lupautui auttamaan sähköpostin kirjoittamisessa, jossa muistutettaisiin jäseniä jäsenmaksusta. Lisäksi hän lupautui auttamaan vastausten seurannassa ja niihin vastaamisessa.. 缪德蒙承诺完成向会员催缴会费的邮件。 12. Yang Jinghuin nimeäminen ihmiskaupan vastaisen työn palkinnon saajaehdokkaaksi Tehtiin päätös nimetä Yang Jinghui palkinnon saajaehdokkaaksi. 决定提议杨景辉为华盟反人口走私犯罪奖励候选人 13. Kiina-järjestöjen neuvottelupäivät 12.10. 有关中国文化的协会合作聚会 (10月12日) Päätettiin, että kokouksessa SKA:ta edustavat Miao Demeng, Jan Stoltzenberg ja Mikko Törnqvist. 决定由缪德蒙、Jan Stoltzenberg和邓明高代表华盟。   14. Muut asiat 其它项目 Keskisyksyn juhla päätettiin pitää 30.9. tai 7.10. Vuokrataan HeTyltä iso sali neljäksi tunniksi 17:00-21:00. 决定于9月30日或10月7日开中秋节活动,向赫尔辛基促进就业协会 租借大厅(17:00-21:00)。 Budjetiksi päätettiin 900 euroa. 决定预定算为900欧元。 15. Kokouksen päättäminen 会长宣布会议结束 Hallituksen puheenjohtaja julisti klo 19:39 kokouksen päättyneeksi. 会长在下午7点39分钟宣布秋季大会结束。 Pöytäkirjan vakuudeksi 代表芬兰华人同盟 Wang Shiyi 汪世义 Mikko Törnqvist puheenjohtaja sihteeri 主席 会议秘书 Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi 以下签名者确认已经查阅本文件,并确认本文件纪要属实,符合大会当天流程。 Miao Demeng Heikki Törnqvist 缪德蒙 检察员 检察员