Yle简单芬兰语新闻广播: 15.6.2017 星期四

YLE selkouutiset 15.6.2017 torstai https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/torstai_1562017_radio/9673274 Turun telakan työntekijät 图尔库船厂员工 The employees of the shipyard of Turku 1. Turun telakan työntekijät ovat marssineet ulos työpaikalta. 图尔库造船厂工人列队走出了工厂区。 The employees of the shipyard of Turku have marched out of their work place. 2. Työntekijät lähtivät pois työpaikalta torstaina. He ovat poissa töistä loppuviikon eli perjantai-hin asti. 工人们是星期四离开厂区的。 他们将从星期四开始罢工到周末,即到星期五。 The employees left on Thursday. They will be absent the rest of the week, that is until Friday. 3. Työntekijät ovat vihaisia. He sanovat, että työpaikalla on huono tunnelma. 工人们愤怒了。他们说,工厂的气氛很糟糕。 The employees are angry. They say that there is a bad atmosphere at the work place. 4. Työntekijöiden mielestä heitä valvotaan ja seurataan liikaa. 工人们说他们被跟踪及被过多的控制。 According to the employees, they are being followed and controlled too much. 5. Turun telakalla rakennetaan laivoja. 图尔库造船厂造船。 They construct ships at the shipyard of Turku. 6. Telakalla on yli 1500 työntekijää. 造船厂有1500多位工人。 There are over 1500 employees at the shipyard. 7. Noin 1000 työntekijää marssi ulos työpaikalta. 大约1000名工人离开了厂区。 About 1000 employees marched out of their work place. Lontoon tulipalo 伦敦大火 The fire in London 8. Britanniassa tutkitaan Lontoon tulipaloa. Lontoossa paloi korkea kerrostalo keskiviikkona. 英国调查伦敦大火。星期三伦敦的一幢高层住宅楼失火了。 In Britain they investigate the fire in London. In London a high tower building was on fire on Wednesday. 9. Viranomaiset kertoivat torstaina päivällä, että tulipalossa kuoli ainakin 17 ihmistä. Kuolleita löydetään melko varmasti lisää. Talossa oli ehkä monta sataa ihmistä, kun tulipalo alkoi. 星期四当局宣布大火造成至少17人死亡。很可能会发现更多的人死亡。失火时,大楼里可能住着好几百人。 The authorities explained on Thursday that at least 17 people died in fire. They will quite probably find more dead. There were maybe hundreds of people when the fire went on. 10. Tulipalo ei ollut yllätys talon asukkaille. He ovat olleet huolissaan siitä, voiko talossa sattua paha tulipalo. 大楼的居民对失火并不感到吃惊。他们早已经在担心,大楼可能发生严重的火灾。 The residents of the building were not surprised by the fire. They have worried that the build-ing might get fire. Matkapuhelin ulkomailla 在国外打电话 Cellular phone abroad 11. Matkapuhelimen käyttäminen ulkomailla halpenee. Asiakkaan ei enää tarvitse maksaa lisä-maksua, jos hän käyttää puhelinta Euroopan unionin alueella. 在欧盟区域内使用手机将变得便宜。顾客在欧盟区域内使用手机将无需支付额外的费用。 Using cellular phone in the European Union gets cheaper. The customer no longer has to pay an extra cost if he uses cellular phone in the European Union region. 12. Vaikka puhelut, viestit, nettisurffailu ja tiedonsiirto halpenevat, asiakas ei saa käyttää puhelin-ta liian paljon. 虽然打电话,发短信,上网及输送资料变得便宜,但顾客不可以用得太多。 Although calls, messages, net surfing and data transfer get cheaper, the customer cannot use the phone too much. 13. Jos asiakas käyttää matkapuhelinta EU:n alueella tosi paljon, hänen pitää maksaa lisämak-sua. 如果顾客在欧盟区内使用手机过多,他需要支付额外的费用。 If the customer uses the cellular phone in the EU zone very much, he has to pay an extra cost. Suomi-koulujen palkinto 芬兰语学校得奖 Prize for Finnish schools 14. Suomi-koulut ovat saaneet palkinnon. Palkinnon nimi on Vuoden ulkosuomalainen. 芬兰语学校得奖了。奖的名字是年度国外芬兰人奖。 Finnish schools have received a prize. The name of the prize is The annual outside Finland. 15. Rouva Jenni Haukio jakoi palkinnon torstaina. Haukio tapasi Suomi-koulujen opettajia presi-dentin kesäasunnolla Kultarannassa. 上星期四Jenni Haukio女士颁奖。Haukio在芬兰总统的夏天别墅金海岸接见了芬兰语学校的教师。 Miss Jenni Haukio delivered the prize on Thursday. Haukio met with teachers of Finnish schools at the President summer residence Kultaranta. 16. Suomi-kouluja on monissa maissa. Ne opettavat suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria ul-kosuomalaisille lapsille ja nuorille. Ulkosuomalaiset ovat suomalaisia, jotka asuvat ulkomailla. 很多国家都有芬兰语学校。他们教住在外国的芬兰儿童及年轻人芬兰语及芬兰文化。外国芬兰人是指住在外国的芬兰人。 There are Finland schools in many countries. They teach Finnish language and culture to Finnish children and young living abroad. An outside Finnish is a Finn who lives abroad. 17. Vuoden ulkosuomalaisen valitsi Suomi-Seura. Se on järjestö, joka hoitaa ulkosuomalaisten asioita. 今年年度的外国芬兰人奖给了芬兰协会。它是一个处理外国芬兰人事务的民间组织。 The annual outside Finland prize is awarded to the Finnish Association. It is an association that takes care of outside Finns affairs. Baselin tervehdys 来自巴萨的祝贺 A salute from Basel 18. Suomi-koulujen oppilaat ovat tehneet videotervehdyksiä Suomelle, joka täyttää 100 vuotta. 芬兰语学校的学生制作了祝贺芬兰独立100周年的视频。 The pupils of the Finnish schools have made a video salute to Finland that turns 100 years. 19. Uusimmat terveiset tulevat Baselin Suomi-koulusta, Sveitsistä. Baselin Suomi-koulu on toiminut jo 30 vuotta. 最近的祝贺来自瑞士的巴萨芬兰语学校。巴萨芬兰语学校已经运作了30年。 The newest salute comes from Basel Finnish School in Switzerland. The Finnish school in Basel has worked for over 30 years already. 20. Baselin Suomi-koulun terveiset voi käydä katsomassa selkouutisten Facebook-sivulla ja sel-kouutisten internet-sivuilla osoitteessa yle.fi/selkouutiset, osassa Suomi 100. 来自巴萨芬兰语学校的祝贺可以在Yle简单芬兰语的脸书网页上及简单芬兰语的英特网的Suomi 100部分看到。 The salute from the Finnish school in Basel one can go to check at Yle selkouutiset face-book page and internet page at yle.fi/selkouutiset, in the section Finland 100.