Yle 简单芬兰语广播:30.5.2017星期二

Tiistai 30.5.2017 (radio) For audio, go to the link below and click ’kuuntele’. 听广播请到下面的链接: http://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/tiistai_3052017_radio/9640050 1. Turvapaikanhakijoita ja paperittomia käytetään hyväksi työmarkkinoilla. 难民申请人及非法移民在劳动市场里被剥削。 Asylum seekers and illegal immigrants are being exploited in the labor markets. 2. Ylen ruotsinkielinen toimitus kertoo neljästä turvapaikanhakijasta. Miehet työskentelivät suomalaiselle työnantajalle yhdeksän kuukautta, mutta eivät saaneet yhtään palkkaa. Miehet olivat tehneet työsopimuksen. Yle电视台的瑞典语编辑室报道了四个难民申请人的案件。一个男人给一个芬兰雇主工作了9个月,但是没有得到任何工资。他们签署了工作合同。 The Yle Swedish editing office reported on the case of four asylum seekers. The men worked for a Finnish employer for nine months, but didn’t receive any salary. They had signed a work contract. 3. Turvapaikanhakijat ovat nyt palanneet vastaanottokeskukseen. Työnantajasta on tehty rikosilmoitus. 难民申请人已经返回难民接待中心。雇主已经被报警。 The asylum seekers have now returned to the reception center. An offence report has been submitted about the employer. 4. Moskovassa voimakas myrsky surmasi eilen vähintään 14 ihmistä. Yli 130 ihmistä loukkaantui. 在莫斯科一场凶猛的暴雨造成至少14人死亡。130多人受伤。 A powerful storm in Moscow yesterday killed at least 14 people. More than 130 people were injured. 5. Useita ihmisiä jäi puiden alle, kun ne kaatuivat kovan tuulen vuoksi. Tuuli myös repi irti talojen kattoja, katkoi sähköjohtoja ja sekoitti liikennettä. 好几个人被压在树下,那些树被大风吹倒。大风也掀开屋顶,切断电线及中断交通。 Several people were caught under falling trees, as strong winds caused the trees to fall. The winds also ripped off building roofs, cut electric wires, and disrupted traffic. 6. Syyttäjä aikoo valittaa tuomiosta, joka vapautti irakilaiset veljekset. Heitä syytettiin osallistumisesta joukkomurhaan. 检察官准备对法院释放两个伊拉克兄弟的判决进行上诉。他们被起诉参与集体屠杀。 The prosecutor intends to appeal the court decision, which freed the Iraqi brothers. They were accused of participating in mass murder. 7. Pirkanmaan käräjäoikeus päätti viime viikolla, että veljekset eivät osallistuneet joukkomurhaan. Pirkanmaa地区法院上星期判决,哥俩个没有参与集体屠杀。 The Pirkanmaa district court ruled last week, that the brothers were not party to mass murder. 8. Syyttäjä tekee valituksen hovioikeuteen. Syyttäjä sanoo, että veljekset osallistuivat joukkomurhaan ja vaatii, että heidät tuomitaan elinkautiseen vankeuteen. 检察官将上诉到上诉法院。检察官说,那哥俩参与了集体屠杀并要求判其终生监禁。 The prosecutor will appeal to the court of appeal. The prosecutor says, the brothers were party to mass murder and demands they be sentenced to life in prison. 9. Joukkomurha tehtiin Irakissa Camp Speicherin sotilastukikohdassa vuonna 2014. 2014年在伊拉克Speicher军事基地发生了集体屠杀。 The mass murder was committed in Iraq Camp Speicher military base in 2014. 10. Kolme miestä on tullut luvatta Venäjältä Suomeen. 三个男性从俄国非法进入芬兰。 Three men have illegally entered Finland from Russia. 11. Miehet ylittivät Venäjän ja Suomen rajan viime yönä. He ovat hakeneet turvapaikkaa Suomesta. 那些男人昨晚越过俄国芬兰边界。他们申请到芬兰避难。 The men crossed the Russian-Finnish border last night. They have sought asylum from Finland. 12. Miehet ovat noin 30-vuotiaita. Vielä ei tiedetä, minkä maan kansalaisia he ovat. 那些男性约30岁。还不清楚,他们的国籍是哪个国家的。 The men are around 30 years old. It is not yet known what country natives they are. 13. Valepoliiseista on ilmoitettu poliisille tänä vuonna jo lähes 200 kertaa. 警方今年已经接到将近200例假警察的报案。 The police have already received nearly 200 reports of imposter police this year. 14. Poliiseina esittäytyvät huijarit soittavat puhelimella vanhuksille ja kysyvät heidän pankkitunnuksiaan. 假冒的警察给老年人打电话并询问他们银行的信息。 The imposters, introducing themselves as the police, call elderly by phone and ask for their bank account information. 15. Jos huijarit saavat pankkitunnukset, he menevät ihmisten pankkitileille ja varastavat sieltä rahaa. 如果骗子得到银行账号的密码,他们就进入账户 并把钱偷走。 If the imposters manage to get the bank account information, they will use it to steal money from the accounts. 16. Poliisi muistuttaa, ettei se koskaan kysele verkkopankin tunnuksia soittamalla puhelimella. 警方提醒,他们永远不会通过打电话的方式索取银行密码。 The police reminds, that they will never ask for net bank account logins by calling by phone. 17. Lapset uskovat koulussa vain noin kaksi ensimmäistä vuotta, että he oppivat uusia asioita helposti. 孩子只有在入学的前两年相信,他们能很容易地学到新东西。 Children only believe for the first two years in school, that they can learn new things easily. 18. Oppilaiden luottamus itseensä heikkenee, kun he ovat kolmannella luokalla. 当学生进入三年级以后,他们对自己的信心就减弱了。 The students’ self-confidence weakens on the third class. 19. Suomalaiset tutkijat kehittävät nyt ohjelmaa, jonka avulla lapset oppivat luottamaan itseensä. 芬兰研究人员正在研发一种帮助学生学会相信自己的项目。 Finnish researchers are developing a program to enable children to learn to trust themselves. 20. Jos ohjelma toimii, sitä käytetään ehkä myös muissa kouluissa ja opettajien koulutuksessa. 如果项目有效,也会被其它的学校及教师培训时使用。 If the program works, it will perhaps be used in other schools and in training teachers as well. 21. Ohjelmaa saatetaan viedä myös ulkomaille. 项目还可以出口。 The program might also be exported abroad.