Yle 简单芬兰语广播:28.5.2017 星期日

Sunnuntai 28.5.2017 (radio) For audio, go to link below and click ’kuuntele’. 到下面的链接网址上听录音。 http://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/sunnuntai_2852017_radio/9636363 1. Kuntien ja valtion työntekijöillä on tänä kesänä vähemmän rahaa kuin tavallisesti. 今夏市政及国家的雇员的挣的钱比往常少。 Municipality and state employees will have less money this summer than usual. 2. Talvella Suomessa tehtiin sopimus, joka pienensi kuntien ja valtion työntekijöiden lomarahoja. Siksi puoli miljoonaa työntekijää saa kolmena vuonna vähemmän loma-ajan palkkaa. Esimerkiksi siivoojan lomaraha pienenee noin 400 euroa ja sairaanhoitajan noin 700 euroa. 去年冬天达成了减少市政及国家雇员的假期补贴的协议。因此,50万雇员将在未来的三年里得到较少的假期报酬。比如,一个清洁工的假期工资被减少400欧元及一个护士的假期工资被减少700欧元。 In the winter, an agreement was reached to cut municipality and state employee bonus holiday pay. Because of this, half a million employees will receive less holiday pay for three years. For example, a cleaner’s bonus holiday pay is cut by around 400 euros and a nurse’s by around 700 euros. 3. Firmojen työntekijöiden lomaraha ei pienene. Keittäjä Ritva Hagström Porvoosta sanoo, että on epäreilua, kun vain joidenkin työntekijöiden lomaraha pienenee. 公司雇员的假期薪酬没有被减少。来自Porvoo的厨师Ritva Hagström说,只减少某些雇员的休假工资是不公平的。 Company employees bonus holiday pay is not cut. Cook from Porvoo, Ritva Hagström, says it’s unfair to cut only some employees bonus holiday pays. 4. Suomalaiset ovat ostaneet paljon sähköpyöriä tänä keväänä. Sähköpyöriä on liikenteessä yli 100 prosenttia enemmän kuin viime kesänä. 今春芬兰人购买了很多电动自行车。交通中电动自行车的数量比去年春天增加了超过100%。 Finnish people have bought a lot electric bikes this spring. The number of bikes in traffic has increased by more than 100 percent compared to last summer. 5. Sähköpyörässä on akku ja pieni moottori, joka auttaa esimerkiksi ylämäessä. Sähköpyörällä on kevyempää polkea kuin tavallisella pyörällä. Sillä pääsee kovempaa ja sillä jaksaa ajaa pitkiä matkoja. Moni ajaa sähköpyörällä työmatkoja. 电动自行车有电池和小电机,帮助比如上坡。电动自行车登起来比普通自行车轻,速度快并行走较长的距离。很多人骑电动自行车上班。 Electric bikes have a battery and small engine, which helps, for example, in going uphill. Electric bikes are lighter to pedal than ordinary bikes. They go faster and can manage longer trips. Many people commute to work with an electric bike. 6. Esimerkiksi muissa pohjoismaissa, Saksassa ja Hollannissa sähköpyöriä on jo paljon enemmän kuin Suomessa. 比如在其它北欧国家,德国及荷兰电动自行车比芬兰多得多。 For example, in other Nordic countries, Germany and the Netherlands, there are already more electric bikes than in Finland. 7. Jos haluaa ottaa kesäksi punkkirokotuksen, se täytyy ottaa pian. 如果你想为今年夏天接种蜱虫疫苗,要尽快。 If you want to have a vaccine against ticks for the summer, you need to get it soon. 8. Rokotus estää aivokuumeen, jota jotkut punkit levittävät. Rokotus ei estä toista tautia, borrelioosia, jota osa punkeista levittää. Rokotus ei myöskään pidä punkkeja poissa iholta. Vain pieni osa punkeista levittää tauteja. Eniten punkkitauteja on Ahvenanmaalla, Paraisilla ja Simossa. 免疫接种能预防有些蜱虫传播的脑炎。免疫接种不能预防有些蜱虫传播的另外一种疾病,莱姆病。免疫接种也不能把蜱虫驱离皮肤。只有少部分蜱虫传播疾病。蜱虫传播疾病在Ahvenanmaa, Parainen 及Simo地区最常见。 The vaccine prevents encephalitis, which some ticks spread. The vaccine won’t help against lyme disease, that some ticks spread. The vaccine will not also keep ticks from skin. Only a small portion of ticks spread diseases. Tick spread diseases are most common in Ahvenanmaa, Parainen and Simo. 9. Jos haluaa pitää punkit poissa iholta, täytyy käyttää pitkiä housuja ja pitkähihaista paitaa, kun liikkuu metsässä ja saarissa. 如果想不让蜱虫接触你的皮肤,你到深林里及海岛上行走时需要穿长腿裤及长袖衬衣。 If you wish to keep ticks off your skin, you need to use long hemmed pants and long-sleeved shirts when moving in forests and the archipelago. 10. Suurin osa muuttolinnuista on tullut Suomeen, kertoo Birdlife Suomi -yhdistys. Myös arktisten lintujen lento Suomen yli pohjoiseen on jo melkein ohi. 据鸟类协会说,大部分候鸟已经到达芬兰。向北迁移的北极鸟的过境芬兰也已经结束。 The majority of migrant birds have arrived in Finland, the Birdlife Finland association reports. The arctic bird migration past Finland to the north is also almost over. 11. Muuttolinnut ovat tulleet tavallista myöhemmin, koska sää on ollut niin kylmää. Nyt on kuitenkin pari viikkoa ollut lämpimämpää, ja lintujen muutto on suunnilleen tavallisessa aikataulussa. Joitakin lintulajeja, esimerkiksi satakieliä, on kuitenkin vielä Suomessa vähän. 候鸟的到达比往常晚,因为天气还很冷。现在已经暖和了几个星期,鸟的迁移也大约恢复到正常的日程。但是一些鸟类,比如夜莺,到达芬兰的还很少。 The migrant birds have arrived later than usual, since the weather has been so cold. Now however it has been warmer for a few weeks, and the bird migration is approximately back on usual schedule. Some bird species however, for example the thrush nightingale, are still few in number in Finland. 12. Kesäkuu alkaa hyvin kylmässä säässä. 六月以很冷的天气开始。 June begins in very cold weather. 13. Ensi viikko on myös sateinen. Ilma on jopa melkein 10 astetta kylmempää kuin tavallisesti. Keskiviikkona, kesäkuun ensimmäisenä päivänä Etelä-Suomessa on noin 10 astetta lämmintä ja pohjoisessa 5. Tällaiset lämpötilat ovat tavallisia huhtikuussa. 下周还有雨。气温将比正常温度几乎低10摄氏度。星期三六月一日南部芬兰大约10摄氏度北部5摄氏度。这样的天气在四月份常见。 Next week will also be rainy. The temperature will be almost 10 degrees colder than usual. On Wednesday, the first day of June, southern-Finland will be around 10 degrees and north around 5. These kinds of temperatures are common in April.