Yle 简单芬兰语广播:17.5.2017 星期三

YLE UUTISET SELKOSUOMEKSI Keskiviikko 17.5.2017 (radio) Uusi ammattiliitto 新工会 1. Suomeen syntyy uusi suuri ammattiliitto tänään keskiviikkona. 周三在芬兰诞生了一个新工会。 A new large trade union is being created in Finland this Wednesday. 2. Uuden liiton nimi on Teollisuusliitto ja siinä on noin 230 000 jäsentä. 新工会的名字是工业联盟,有230000个会员。 The name of the new union is the Industrial Federation and it has about 230,000 members. 3. Uusi liitto syntyy, kun Metalliliitto, Puuliitto ja TEAM-liitto menevät yhteen. 新工会是 由金属工会,林业工会和TEAM工会合并成立的。 The new union is created when the Metal Union, the Finnish Association of Wood and the TEAM Union merge. 4. Uudessa liitossa ajatellaan, että isolla liitolla on enemmän voimaa, kun se neuvottelee työnantajien kanssa palkoista. 新工会的成立是因为考虑到大型工会在与雇主进行工资谈判时更有力量。 The formation of the new union is due to a consideration that a big union has more power when negotiating with employers about salaries. Ison firman johtajan palkka 700 000 大公司总裁的工资700 000欧元 Executives of big firms earn 700 000€ 5. Isojen firmojen johtajien palkat ovat pysyneet viime vuosina lähes ennallaan. 大公司总裁的工资近年来几乎没有什么变化。 Salaries of big company executives have remained almost unchanged in recent years. 6. Neljässä vuodessa isojen firmojen toimitusjohtajien palkat ovat nousseet 1,4 prosenttia. 过去的四年中大公司CEO的工资增加了1.4%。 In the last four years, the salaries of the CEOs of big companies have risen by 1.4 per cent. 7. Heidän keskipalkkansa on 700 000 euroa vuodessa. 他们的年平均工资是700 000欧元。 Their average salary is 700,000 euros per year. 8. Isoissa firmoissa toimitusjohtajille maksetaan bonuksia eli tulospalkkioita enemmän kuin ennen. 大公司付给CEO们的奖金或者绩效工资比以前多了。 In large firms, CEOs got paid more bonus than before. 9. Bonuksia saa, jos firmalla menee hyvin. 公司业绩好就付奖金。 Bonuses are awarded if the firm is doing well. 10. Johtajien bonukset nousivat viime vuonna 13 prosenttia toissa vuodesta. 去年总裁们的奖金比前年增加了13%。 CEO’s bonuses rose by 13 per cent last year. Kokkeja Filippiineiltä 来自菲律宾的厨师们 Chefs from the Philippines 11. Monessa Helsingin ravintolassa on filippiiniläinen kokki. 很多赫尔辛基的餐馆有菲律宾厨师 Many restaurants in Helsinki have Filipino chefs. 12. Suomalainen firma tuo kokkeja Filippiineiltä Suomeen, koska Suomessa on avoinna yli 1 000 kokin työpaikkaa. 一家芬兰公司从菲律宾进口厨师到芬兰,因为芬兰有超过1000个厨师的职位空缺。 A Finnish firm brings cooks from Philippines to Finland, as there are more than 1,000 chefs position are open in Finland. 13. Työpaikkoja on avoinna, vaikka Suomessa on samaan aikaan 5 000 työtöntä kokkia. 有职位空缺,尽管在芬兰同时有5000个失业的厨师。 Jobs are open even though there are 5,000 unemployed chefs in Finland at the same time. 14. Filippiiniläiset kokit saavat Suomessa parempaa palkkaa kuin Filippiineillä, mutta huonompaa palkkaa kuin suomalaiset kokit saavat. 菲律宾厨师在芬兰能比在菲律宾挣到更多的钱,但是,他们的工资还是比芬兰厨师的工资低。 Philippine chefs receive better payment in Finland than in Philippine, but their salary is lower than their Finnish peers. 15. Filippiiniläinen kokki saa Helsingissä vähintään 1 300 euroa kuukaudessa. 在赫尔辛基地区的菲律宾厨师每月至少能挣到1300欧元。 A Filipino chef will receive at least EUR 1 300 per month in Helsinki. 16. Siitä hän maksaa vuokran ja ruuan ja lähettää rahaa kotiin perheelle. 支付房租和食品后,剩下的钱他都寄回家。 From this he pays for rent and food and rest of the money he sends back home to his family. Bensan ja dieselin hinta noussut 汽油及柴油的价格上涨了 The price of gasoline and diesel has risen 17. Bensan ja dieselin hinta on noussut tasaisesti noin vuoden ajan. 汽油及柴油的价格已经稳步的上涨了约一年的时间。 The price of gasoline and diesel has risen steadily for about a year. 18. Raakaöljy halpeni ensin monta vuotta, mutta nyt sen hinta on alkanut nousta hitaasti. 在过去的很多年里原油降价,但是现在它的价格已经开始缓慢的上升了。 The price of crude oil dropped for many years, but now its price has begun to rise slowly. 19. Bensan hinta nousee aina kesällä, koska ihmiset ajavat enemmän autolla, esimerkiksi lomamatkoilla. 汽油的价格总是在夏天上涨,因为人们在夏天开车较多,比如去度假旅行。 Gasoline price rises every summer as people drive more, for example, on holiday trips. 20. Dieselin hinta nousee Suomessa myös siksi, että teollisuudella menee paremmin. Koneet ja rekat käyttävät enemmän dieseliä. 芬兰柴油的价格的上升也是因为工业转好。机器及卡车用掉更多的柴油。 The price of diesel also rises in Finland since industry is doing better. Machines and trucks are using more diesel. Lapinlehmiä vain 200 萨米奶牛仅存200头 Only 200 Northern Finncattle remain 21. Pohjois-Suomessa yritetään pelastaa lapinlehmää. 在芬兰北部人们试图拯救萨米奶牛。 In Northern Finland there is an endeavor of saving lapin cows. In Northern-Finland there are attempting to save the Northern Finncattle. 22. Lapinlehmä on pohjoisen vanha lehmärotu, jota on jäljellä enää noin 200 lehmää. 萨米奶牛是一种古老品种的牛,目前只存活约200头。 The Northern Finncattle is an old cow subspecies of the north and currently only about 200 specimens remain. 23. Lapinlehmä on pieni ja valkoinen. 萨米奶牛白色并且个头小。 The Northern Finncattle is small and white in color. 24. Emäntä Helena Impiö sanoo, että lapinlehmä on herkkä. Helena Impiö 女士说,萨米牛很敏感。 Ms. Helena Impiö says that the Northern Finncattle is sensitive. 25. Se tarvitsee hellyyttä ja huomiota, ja suuttuu helposti. 他们需要情爱和关注,也容易生气。 It needs affection and attention, and gets angry easily. 26. Se lypsää vähemmän kuin muut lehmät, mutta sen maito on makeaa ja siinä on paljon proteiinia. 她们产奶不如其它的奶牛多,但她们的奶甜并且含有很多蛋白质。 It produces less milk than other cows, but its milk is sweet and has a lot of protein. 27. Lapissa kokeillaan nyt, minkälaista jäätelöä, juustoa ja jugurttia lapinlehmän maidosta tulee. 现在在拉坡兰,人们试着用萨米牛奶制作冰激凌,奶酪及酸奶。 Now in Lapland, they are testing what kind of ice cream, cheese and yoghurt Northern Finncattle milk makes.