Suomi cafe 16

Suomi cafe 16 08.05.2017 1. Kuinka monta kiinalaista asuu Suomessa? 在芬兰有多少中国人? How many Chinese is there in Finland? Suomessa asuu vähän yli 10 000 kiinalaista. 大约有一万多人。 There is a bit more than 10,000 Chinese living in Finland. 2. Mitä kiinalaiset pääasiallisesti tekevät Suomessa? 在芬兰的中国人主要都是从事什么行业的? What Chinese mainly do in Finland? Osa työskentelee suomalaisissa yrityksissä. Osa tekee tutkimusta Suomen yliopistoissa tai instituuteissa. Osa pyörittää kiinalaisia ravintoloita tai toimivat kokkeina. Osa toimii myös yrittäjinä. Suomessa on myös paljon kiinalaisia opiskelijoita. 一些中国人在芬兰的公司里上班。也有一些中国人在芬兰的大学或研究所从事研究工作。一些中国人开餐馆或者在餐馆里做厨师。也有一些中国人自己做生意。在芬兰也有很多中国留学生。 Some Chinese work in Finnish companies. Some Chinese are doing research in the universities or institutes in Finland. Some Chinese are running Chinese restaurants or working as chefs. There are also some Chinese who are entrepreneurs. There are also many Chinese students in Finland. 3. Mikä on kiinalaisten työllistymisaste Suomessa? 在芬兰的中国人的就业情况如何? How about the employment rate for Chinese in Finland? Kiinalaiset Suomessa ovat työllistyneet hyvin. Kiinalaiset ovat korkeasti koulutettuja ja työskentelevät ahkerasti. 在芬兰的中国人的就业情况较好。中国人的教育程度较高,而且勤奋工作。 Chinese in Finland are well employed. Chinese are well educated and work hard. 4. Onko Suomessa helppo löytää töitä tällä hetkellä? 现在在芬兰容易找工作吗? Is it easy to find a job in Finland now? Ei, se ei ole helppoa. Tällä hetkellä työttömyysaste on erittäin korkea, se on noin 10 %. 不容易。目前芬兰的失业率很高,大约在10%。 No, it is not easy. At the moment, the unemployment rate in Finland is very high, it is about 10%. 5. Jos osaa puhua suomea on helpompaa löytää töitä. 如果你会说芬兰语,你找工作就会容易一些。 If you can speak Finnish, then it is easier for you to find a job. 6. Onko Suomen palkkataso korkea? 芬兰的工资高吗? Is salary in Finland high? Keskitason palkka Suomessa on noin 3300 € kuussa (ennen veroja). 芬兰的月工资中位数大约在3300欧元(税前)。 7. Vaikka palkat eivät ole korkeita, Suomessa on hyvä sosiaaliturva, joten elintaso on silti melko korkea. 虽然芬兰的工资不高,但芬兰有很好的社会福利,所以人们的生活水平还是很高的。Though the salaries are not high, there is a very good social welfare, so people’s living standard in Finland is still fairly high. 8. Koulutus ja terveydenhuolto Suomessa ovat käytännössä ilmaisia. 芬兰的教育及医疗基本上都是免费的。 The education and medical care in Finland are basically free. 9. Työttömät saavat melko hyvän työttömyyskorvauksen. Tavallisten ihmisten perustoimeentulo on turvattu. 失业者可以享受较好的失业金。普通人也有基本的生活保障。 The unemployed can enjoy a fairly good unemployment benefit. Ordinary people will also have a guaranteed life. 10. Suomen hallitus tarjoaa koulutusta työttömille auttaakseen heitä työllistymään uudestaan. 芬兰政府向失业的人员提供培训,帮助他们再就业。 The Finnish government provides training to the unemployed, so to help them to be employed again.