Suomi Cafe 15

Suomi Cafe 15, maanantai 24.04.2017 1. Miten voin ostaa asunnon Suomesta? Yleensä asuntoja ostetaan asunnonvälittäjän avulla. 在芬兰我如何买房子?一般情况下,你应该通过中介买房子。 How can I buy house in Finland? Usually, you can buy a house through a real estate agent. 2. Sivustolla www.oikotie.fi on paljon asuntojen myynti-ilmoituksia. 在www.oikotie.fi的网站上你能看到很多卖房子的广告。 There are many house selling advertisement in www.oikotie.fi. 3. Jos sinulla on kohtuullisen hyvät tulot, voit saada pankista lainaa ostaaksesi asunnon. 如果你有不错的收入,你就可以从银行贷款买房子。 If you have a reasonably good income, you can get a loan from a bank for buying a home. 4. Jos maksat melko paljon käsirahaa, voit tietysti myös saada pankista tarpeeksi lainaa ostaakseni asunnon. 如果你的首付比较高,你当然也可以从银行拿到足够的贷款买房的。 If you can pay a big sum of the price yourself, then off course you can also get enough loan to buy a home. 5. Onko Suomesta helppo vuokrata asunto? Ulkomaalaisen ei ole helppo vuokrata Suomesta asuntoa. 在芬兰租房子容易吗?外国人在芬兰不容易租到房子。 Is it easy to rent an apartment in Finland? It is not easy for foreigners to rent an apartment in Finland. 6. Onko kannattavampaa ostaa vai vuokrata asunto? 买房子和租房子住,那个更合算? Is it better to rent or to buy a home? 7. Asunnon ostossa sijainti on tärkeä. 买房子,地段很重要。 The location of the home you are buying is important. 8. Kotini lähellä on koulu ja leikkikenttä. Ostoskeskus on myös lähellä. 我家附近有学校和运动场,离购物中心也很近。 There is a school and a sport center near my home. The shopping mall is also close. 9. Liikenneyhteydet kotiini ovat myös hyvä, sillä bussipysäkki ja rautatieasema eivät ole kaukana. 我家的交通很方便,离汽车站及火车站都不远。 There is a good transportation link to my home, neither the bus stop nor the real way station is far away. 10. Suomessa on kerrostaloja, rivitaloja sekä omakotitaloja. 芬兰的住房有楼房,排楼及独栋别墅。 There are apartment buildings, terraced houses and detached houses in Finland.