Suomi Cafe 13

Suomi Cafe 12.4.2017 keskiviikko 1. Maahanmuutto on ollut jatkuva puheenaihe Suomessa vuosien ajan. 多年来移民在芬兰都是人们谈论的话题。 2. Pakolaisvirta on lähtöisin maailmalla olevista sodista, nälänhädästä, kuivuudesta ja muista ihmisen tai luonnon aiheuttamista katastrofeista. 难民潮的根源是世界各地的战争,饥荒及其它的人为或自然的灾难。 3. Paetakseen maastaan pakolaiset joutuvat usein turvautumaan ihmissalakuljettajiin ja muihin laittomiin toimijoihin. 寻求逃离家园的难民经常被迫依靠人口走私犯及其他的非法分子。 4. Usein tämä on kallista ja pakolaisilla ei ole mitään taetta, että salakuljettavat tekevät sen minkä lupasivat. 这经常很贵并且难民也不能保证走私分子能兑现其承诺。 5. Vaikka maahantulo olisikin lainmukainen, jos tarkoituksena on hyväksikäyttö, on silti kyse ihmiskaupasta. 虽然入境是合法的,但目的是剥削,仍然认为是人口走私犯罪。 6. Jotkut onnistuvat pakenemaan orjuudesta. Toiset joutuvat olemaan vankeina kuukausia, kunnes heidät vapautetaan tai myydään eteenpäin. 一些人成功的逃避了奴役。一些人失去自由好几个月,直到他们获释或被转卖。 7. Kansainvälisellä siirtolaisjärjestöllä ei ole tarkkoja tietoja, siitä kuinka moni on joutunut orjakaupan uhriksi. 国际移民组织没有奴隶买卖的准确数字。 8. Pääsy Eurooppaa ei takaa parempaa elämää. Perillä pakolaiset voivat kohdata täysin erilaisen kulttuurin ja lainsäädännön. 来到欧洲并不能保证有更好的生活。新到的难民可能会面对完全不同的文化及司法系统。 9. Vieraassa ympäristössä pakolaiset ja maahanmuuttajat ovat alttiita hyväksikäytölle. 在外国,难民及移民容易被剥削。 10. Suomessakin esiintyy vierastyöläisten syrjintää ja hyväksikäyttöä liittyen; työaikaan, palkkaan ja työoloihin. 在芬兰也存在针对外国人的歧视及剥削,比如工作时间,工资及工作条件。