Suomi Cafe 14

Suomi Cafe 19.4.2017 keskiviikko 1. Tämä kevät on hieman epätavallinen. Huhtikuu lähenee loppuaan, mutta on edelleen kylmä. 今年春天有点儿不同寻常。都快到四月底了,天气还是很冷。 This spring is a little unusual. April is nearing its end, but it’s still cold. 2. Sääennustuksen mukaan lämpötila päivällä on nollan ja viiden asteen välillä loppuviikon ajan. 根据天气预报,本周余下的几天里白天气温将在零度和五度之间。 According to the weather forecast, the temperature during the day will be between zero and five degrees during the rest of the week. 3. Lauantaina sään ennustetaan olevan pilvistä päiväsaikaan ja että illalla on mahdollisesti vähäistä sadetta. 天气预报周六白天多云,晚上可能有小雨。 During Saturday, it is predicted to be cloudy during daytime and possibly a little rain during the evening. 4. Sunnuntaina on selkeää aamusta, mutta iltapäivällä on puolipilvistä ja mahdollisesti vähäistä sadetta. 星期天早上和上午天晴,但是下午多云,晚上可能有小雨。 On Sunday, it will be clear in the morning, but in the afternoon it will be a little bit cloudy and possibly a little bit rain. 5. Noin kymmenen päivän päästä on ennustettu olevan paljon lämpimämpää. Lämpimän kevään myötä kukat ja puut puhkeavat kukkaan. 预计十天以后天气将转暖。伴随温暖的春季而来的是花开树绿。 In around ten days it is predicted to be a lot warmer. With warm spring comes the blooming of flowers and trees. 6. Tämä tuo mukanaan siitepölyn, mikä aiheuttaa paljon ongelmia. Suomessa noin 20 % väestöstä on allergisia siitepölylle. Erityisesti koivun siitepölyallergia on hyvin yleinen. 伴随而来的造成很多问题花粉。在芬兰,大约20%的人口对花粉过敏。特别是,对桦树花粉过敏是非常普遍的。 This brings along the pollen, which causes a lot of problems. In Finland around 20 % of the population is allergic to pollen. Especially the birch pollen allergy is very common. 7. Kiinassa ihmiset eivät ole yleensä allergisia siitepölylle, mutta oltuaan Suomessa yli 5 vuotta monilla kiinalaisilla puhkeaa siitepölyallergia. 在中国人们一般对花粉不过敏,但是,在芬兰生活了五年以后,很多中国人对花粉开始过敏。 In China people are not usually allergic to pollen, but after having been in Finland for more than 5 years many Chinese become allergic to pollen. 8. Monilla suomalaisista allergia on puhjennut jo lapsuudessa, mutta allergian voi saada myös aikuisiällä. 很多芬兰人从儿童时期就开始对花粉过敏了,但也可以在成年后开始。 Many Finns developed their allergy already in childhood, but you also can get it during adulthood. 9. Hoitokeinona monet käyttävät antihistamiineja, nenäpohjaisiin oireisiin käytetään kortisoni pohjaisia nenäsuihkeita. 很多人用抗组织胺药进行治疗,鼻子的症状可以用可的松鼻腔喷雾剂治疗。 As a treatment method many people use antihistamines, for nose based symptoms there’s cortisone based nose sprays. 10. Tietysti tehokkain keino välttää siitepölyä on matkustaa ulkomaille missä ei ole siitepölyä, ja palata siitepölyn esiintymiskauden jälkeen. 当然,最有效的避免花粉的方法是躲到没有花粉的外国去。花粉季节过去以后再回来。 Of course, the most effective method to avoid pollen is to travel abroad where there is no pollen and return after pollen season is over.