Suomi Cafe 12

Suomi Cafe 12. 10.4.2017 maanantai 1. Suomessa oli kunnallisvaalit sunnuntaina, äänestysprosentti oli 58,8 %. 上星期天芬兰举行了市议会选举,投票率达到58,8%。 2. Jenni Chen tuli valituksi Vantaan kunnavaltuustoon Kokoomuksen edustajana, hän sai 402 ääntä. 作为联合党的候选人陈燕妮当选万达市议会议员,她得到402票。 3. Hän lupasi vaalikampanjassaan muun muassa auttaa maahanmuuttajia paremmin integroitumaan Suomen yhteiskuntaan. 竞选中她承诺帮助移民更好地融入芬兰社会等。 4. Toisaalta Erlin Yang perussuomalaisista ei tullut valituksi Helsingin kunnanvaltuustoon, hän sai 73 ääntä. Tullakseen valituksi hän olisi tarvinnut noin 442 ääntä. 另外,来自真芬兰党的杨二林没有被选入赫尔辛基市议会,他得到了73票。他需要大约442票才能竞选成功。 5. Helsingissä Kokoomus jatkaa suurimpana puolueena, mutta Vihreät kasvattivat kannatusta eniten. 在赫尔辛基市联合党继续是第一大党,但是绿党的支持增加的最多。 6. Ehdokkaista eniten ääniä sai Jan Vapaavuori, hän sai 29 547 ääntä. Hänet valitaan suurella todennäköisyydellä seuraavaksi Helsingin pormestariksi. 得到最多选票的候选人是Jan Vapaavuori,他得到了29547张选票。他非常可能被选为下一任赫尔辛基市长。 7. Jan Vapaavuoren pääkilpailija Helsingin pormestarin virkaan, Anne Sinnemäki, sai 8 800 ääntä. Jan Vapaavuori的赫尔辛基市长职位的主要竞争对手Anne Sinnemäki,得到了8800张选票。 8. Koko maan vaalivoittaja on selkeästi Vihreät. He kasvattivat kannatustaan 3,9 % viime vaaleista. Perussuomalaiset olivat selkeä vaalihäviäjä, he menettivät kannatustaan 3,5 %. 全国的选举赢家显然是绿党。它的支持率比上一届选举增加了3,9%。 真芬兰党显然是选举的输家,他们失去了3,5%的支持率。 9. Kaikki neljä suurinta puoluetta eduskuntavaaleista menettivät kannatustaan. 所有上届议会选举的四个最大的政党的支持都降低了。 10. Myös SDP, joka on oppositiossa, menetti kannatustaan. Tämä on ongelmallista puoluejohdolle, koska he eivät ole pystyneet vakuuttamaan kannattajiaan. 甚至社会民族党这个在野党的支持度也降低了。这对党的领导人是个问题,因为他们不能说服支持者。