Suomi cafe 8

20.03.2017 Maanantai

1. Millainen poliittinen järjestelmä Suomessa on?
芬兰的政治制度是怎样的?
Suomi on demokraattinen tasavalta
芬兰是个民主共和国。

2. Koska ovat seuraavat kuntavaalit?
下届市议会选举是什么时候?
Ne ovat 11.4. (yhdestoista huhtikuuta)
四月十一日。

3. Voivatko Suomessa asuvat ulkomaalaiset äänestää?
在芬兰居住的外国人有选举权吗?
Ulkomaalaiset, jotka ovat asuneet kaksi vuotta suomessa, voivat äänestää
在芬兰已经居住了满两年的外国人有选举权。

4. Kuinka pitkäksi kaudeksi eduskunta valitaan kerrallaan?
每届选举出的议会任期多长时间?
Neljäksi vuodeksi kerrallaan.
一届任期四年。

5. Kuinka monta edustajaa on eduskunnassa?
议会里有多少个议员?
Eduskunnassa on 200 (kaksi sataa) edustajaa
议会有200个议员。

6. Kenellä on valta tehdä lakeja Suomessa?
在芬兰谁有权利制定法律?
Eduskunta säätää lakeja
议会制定法律。

7. Kuka voi olla kuntavaaliehdokas?
谁可以成为市议员的候选人?
Vaalikelpoinen henkilö kuntavaaleissa on;
市议会选举中候选人的条件是:
a. Jonka kotikunta kyseinen kunta on
居住在参选的地区。
b. Jolla on äänioikeus
有选举权。
c. Joka ei ole holhouksen alainen
能生活自理的人。

8. Mitkä ovat isoimmat puolueet Suomessa?
芬兰的大党有哪些?
Ne ovat Kokoomus, SDP (sosiaalidemokraattinen puolue), keskusta, perussuomalaiset, vihreät, RKP (ruotsalainen kansanpuolue) ja vasemmistoliitto
它们是联合党,社民党(社会民主党),中间党,真芬兰党,绿党,瑞典人民党及左派联盟。

9. Mitkä puolueet ovat hallituksessa nyt?
现政府是由哪些政党组成的?
Hallituksessa ovat keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset
现政府里有中间党,联合党及真芬兰党。

10. Onko sinulla jo ehdokas mielessä?
你要选的候选人想好了吗?
Kyllä, tiedän jo ketä aion äänestää.
是的,我已经知道要选谁。